De evolutie van alles

Ik heb met ontzettend veel plezier het boek “De evolutie van alles” gelezen. Matt Ridley betoogt hierin dat evolutie het sleutelbegrip is om te kunnen duiden hoe en waarom onze wereld verandert. Dit geldt voor vrijwel alles in de menselijke cultuur, van politiek, moraliteit en technologie tot geld, filosofie en religie. Het zijn allemaal thema’s die een product zijn van menselijk handelen, maar niet van menselijk ontwerp. Wat mij echter verbaasde was dat één voor mij voor de hand liggend voorbeeld in het boek ontbrak.

Volgens de algemene relativiteitstheorie is het heelal 13,8 miljard jaar geleden ontstaan en vanuit één punt straalt het voortdurend uitdijend uit. Het is nog onduidelijk hoe dit allemaal is begonnen, maar welke progressie en interactie er heeft plaatsgevonden wordt steeds duidelijker. Is het niet frappant dat je precies hetzelfde kan zeggen van het leven? Het leven kent 3,95 miljard jaar geleden een nog onduidelijke oorsprong, maar vanuit één punt straalt de voortdurend uitdijende fylogenetische cirkel van leven verder uit (zie foto).

Ontwikkelen organisaties zich dan ook niet evolutionair? Als organisaties geen product zijn van menselijk ontwerp, is het dan niet verstandig om de onderliggende evolutionaire processen te kennen? De natuur als spiegel van alles ☺.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.