De hiérarchie van de aantrekkelijkheid

Hiërarchie is onlosmakelijk verbonden aan de mens en organisaties. Voor velen heeft het een negatieve associatie en is het een onoverkomelijk kwaad. Want als het woord hiërarchie valt, denken velen aan macht, geweld, heerschappij en verantwoordelijkheid. Maar vormen deze woorden nu echt de basis van hiërarchie? Wat kunnen we op dit vlak leren van de natuur?

De basis van hiërarchie in de natuur is aantrekkelijkheid. Nog specifieker gaat het om de aantrekkelijkheid m.b.t. de 3 V’s (veiligheid, voedsel en voortplanting). En bij sociale dieren gaat het om de aantrekkelijkheid van de ander om een bijdrage te kunnen leveren bij het invullen van de 3 V’s. Hiërarchie in de natuur is dus zowel verdelend als verbindend tegelijkertijd. Het creëert een ordening van onderlinge afstand om samen verder te kunnen. Een ordening die ons veel aantrekkelijks gebracht heeft.

De basis van hiërarchie is dus niet macht en geweld, maar aantrekkelijkheid. En bij sociale dieren vooral de aantrekkelijkheid voor elkaar. In plaats van macht en geweld te gebruiken, kan ik ook werken aan mijn aantrekkelijkheid voor de ander. Wat als we dat allemaal zouden doen? Dat klinkt toch heel aantrekkelijk?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.