De informele leider

Waarom bestaat er zoiets als een informele leider? Het is voor mij bewijs dat dat wat wij mensen bedenken, van nature niet werkt. Van nature is leiderschap spontaan ontstaan. Zonder leider die op basis van een vooropgezet plan andere leiders aanwees. De aanwezigheid van de informele leider laat prachtig zien dat leiderschap nog steeds van nature werkt. Zoals het ooit in de natuur begon. Zelfs na duizenden jaren van menselijke inspanningen om leiderschap op andere wijze vorm en functie te geven. Wordt het niet tijd dat te erkennen en terug te gaan naar “Natuurlijk leiderschap”?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.