De kracht van het nu

De woorden complexiteit en chaos zijn voor velen onderling uitwisselbaar. Hoewel de meesten van ons weten dat de wereld om ons heen een complex, adaptief systeem is, ervaren wij het niet zo. Wij ordenen en simplificeren de werkelijkheid tot een redelijk heldere “rechte lijn” in het nu. Dat noem ik de kracht van het nu. De kracht van het nu toont ons ons levenspad. Tot dat het mis gaat.

Op het moment dat er iets mis gaat in ons geordende leven, dient de chaos zich aan. Ons niet realiserend dat die chaos er altijd al was. Waarom zien wij de chaos om ons heen niet? Omdat dit de essentie van chaos is. Chaos is vormloos. Als we het zouden herkennen aan een vorm of patroon, zou het namelijk geordend zijn. De meesten van ons nemen waar in gesimplificeerde patronen, en als we de patronen niet kennen, zien wij niets. En dat is maar goed ook.

De complexiteit van de wereld om ons heen wordt met name veroorzaakt door de onderlinge verwevenheid van alle individuele componenten. Alles is met alles verbonden. In die zin is het leven voor ieder organisme het balanceren in verwevenheid.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.