De mens is het enige asociale dier

In een experiment werden mensen, voor iedereen zichtbaar, in twee groepen ingedeeld op basis van kop of munt (Tjafel 1970). Vervolgens kreeg ieder groepslid geld om naar eigen inzicht te verdelen over alle andere deelnemers op basis van een nummer en het groepslidmaatschap (bijv. persoon 1 van de groep “kop”). Ze kregen tevens te horen dat ze het bedrag dat ze van anderen toebedeeld kregen, zelf mochten houden. Wat bleek, mensen gaven in deze situatie significant meer geld aan mensen van de eigen groep.

Uit dit experiment blijkt dat ieder van ons maar weinig nodig heeft om zich onderdeel van een groep te voelen en de groepsleden vervolgens te bevoordelen. Tegelijkertijd is er maar weinig voor nodig om ons af te keren van mensen buiten onze groep en deze te benadelen. Met andere woorden, ieder mens is zowel sociaal als asociaal. Tegelijkertijd.

In de biologie wordt onder ‘sociaal gedrag’ al het gedrag geschaard dat op een ander dier (meestal een soortgenoot) is gericht. Het gaat hierbij om zowel ‘aardig’ gedrag als ‘onaardig’ gedrag. De vogels in het plaatje laten dus sociaal gedrag zien. Goed beschouwt vinden wij dus van onszelf, dat de mens het enige dier is wat asociaal gedrag vertoont. Wat doet deze wetenschap met jou?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.