Elkaar vliegen afvangen

Variatie, selectie en reproductie is de kern van het evolutionaire proces. Wat dat oplevert is een ongekende diversiteit die het leven laat functioneren in een continu veranderende context. Velen denken dat “selectie” hierbij gelijk is aan “competitie”. Wat krijg je als je de evolutionaire “formule” verandert in variatie, competitie en reproductie? En wat levert dat op?

Wat je krijgt is ons onderwijssysteem. En wat het oplevert zijn kloontjes. Ik weet dat ik chargeer, en dat er hard gewerkt wordt om dit aan te passen. Maar met ons onderwijssysteem in de oude vorm is fundamenteel iets mis. Enerzijds is het voornamelijk gebaseerd op competitie. Anderzijds is het voornamelijk gericht op de reproductie van kennis. De gedachte is dat iedereen binnen een bepaald onderwijstype hetzelfde basisniveau heeft. We creëren als het ware klonen van elkaar.

Het is alsof scholen alleen vliegenvangers afleveren. En vliegenvangers in een wereld met een beperkt aantal vliegen, kunnen alleen maar elkaars vliegen afvangen. Het feit dat iedereen in de basis gelijk is, bevordert namelijk alleen maar weer de onderlinge competitie. Laten we bij ons huidige onderwijssysteem rekening houden met het feit dat selectie niet gaat over competitie, maar over het kind het vermogen geven goed te functioneren in zijn/ haar omgeving.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.