Er is er een jarig

Vandaag is het werelddierendag. Een dag om stil te staan bij alle dieren op Aarde. En dat alles vanwege één ander dier, de mens. Aangezien het een jaarlijks terugkerend fenomeen is, zou je het kunnen zien als een soort verjaardag van alle dieren. Het is dus eigenlijk ook onze verjaardag, als diersoort.

Wij, Homo sapiens, bestaan als soort nu ± 300.000 jaar. Gemiddeld genomen leeft een zoogdiersoort ± 2 miljoen jaar. Als we de mensheid zouden vergelijken met één mensenleven, dan worden we als mensheid vandaag 13 jaar oud. Dan zitten we als mensheid nu in de pubertijd. Kenmerkend voor de mens tot aan de pubertijd is dat de wereld om hen draait, het gedrag vaak onvoorspelbaar is zonder veel aandacht voor mogelijke consequenties. Herkenbaar? Kenmerken van de pubertijd zijn hard groeien, troep maken, opstandig zijn, stemmingswisselingen, uitstelgedrag (ja, straks), egocentrisme, groepsdruk en de schuld bij een ander leggen. Herkenbaar?

Wat ik me dan afvraag is, is naderende volwassenheid dan toch een mogelijke zegen voor onze soort? Bedenk bijv. eens hoe de wereld er uit zou kunnen zien als we meer oog krijgen voor de effecten van ons gedrag? Laten we deze dag vieren omdat we weer één jaar dichter bij volwassenheid zijn. Niet alleen voor ons, maar voor alle dieren.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.