Evolutie is gebaseerd op verschillen niet op gelijkheid

Wetenschappelijk gezien is evolutie gebaseerd op verschillen en niet op gelijkheid. Waarom streeft de meerderheid van de mensheid, een resultante van dit evolutionaire proces, dan naar gelijkheid en gelijkwaardigheid? Ontkennen we door gelijkwaardigheid niet het verschil dat er altijd is en wil zijn? Is het streven naar gelijkwaardigheid niet een te gemakkelijke, zo niet onmogelijke weg? Wellicht dat het kan helpen als wij conflict en polarisatie als iets positiefs zouden zien? In plaats van deze facetten van het leven te ontwijken/ vermijden, ons er juist in te bekwamen. Wellicht doen we dan meer recht aan onze natuur.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.