Feet forward

Een van de belangrijkste vaardigheden die aan de basis staat van leren is het je bewust worden van het effect van je gedrag op anderen. Als je iemand wilt helpen om zich te bekwamen in deze vaardigheid, deze persoon op termijn te laten excelleren, dan is het beste wat je kan doen iemand wijzen op het effect van zijn/ haar gedrag op jou. Dan kan deze persoon zich bewust worden van het specifieke gedrag, dit bestendigen en wellicht verder uitbouwen. Dat is geen feedback, maar feed forward. Of nog beter, feet forward. Je helpt de persoon progressie te boeken, een stap vooruit te zetten met dat wat al zichtbaar is.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.