Go with the flow

Tot ongeveer 50 jaar geleden hadden biologen geen idee hoe zwermen werkten. Tot die tijd werd er gedacht in mystieke concepten als 'natuurlijke telepathie' of een 'groepsziel'. Waarom konden we tot die tijd in die razendsnelle chaotische bewegingen geen patronen herkennen? Hoe is het ons uiteindelijk gelukt en wat kunnen we daarvan leren als organisaties, zelf ook chaotische systemen? 

Wat we in het verleden deden is zwermen observeren vanuit een vast standpunt. Iets wat velen van ons doen. Als je iets niet snapt, sta dan stil en beschouw het geheel. Het ging echter veel te snel om daar wijs uit te worden. De volgende gedachte was, we moeten vertragen. Eerst probeerden we de beweging te bevriezen met foto’s. Dat gaf geen soelaas. Pas met high speed camera’s konden we de beweging in één vlak volgen, maar ook dat was onvoldoende voor het totale plaatje. Pas toen we meerdere perspectieven van high speed camera’s konden combineren, waren we in staat de patronen te ontdekken. Pas toen konden we letterlijk tussen de vogels meebewegen. 

In een chaotisch systeem blijken patronen makkelijker te herkennen als je meebeweegt. “Go with the flow” zorgt niet alleen voor minder botsingen, je ontwaart orde in chaos sneller.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.