Heeft de evolutie nog vat op de mens

Heeft evolutie nog vat op de mens? Een vraag die misschien nog wel relevanter is dan ooit, gezien de huidige demonstraties over de gehele wereld.

De vraag die daar voor mij achter ligt, is de vraag waarom er binnen homo sapiens nooit soortvorming heeft plaatsgevonden? Vooral als het verspreidingsgebied enorm is, veel variatie kent en de populaties vaak lange tijd gescheiden zijn geweest. Onder deze condities zie je in de natuur, in de regel, dat een “invasieve exoot” over tijd zich opdeelt in een grote hoeveelheid verschillende soorten. De verschillende soorten kunnen gezien worden als specialisaties t.b.v. een bepaalde context of niche die uiteindelijk weer verbonden zijn door onderlinge interacties in een ecosysteem. Anders verwoord, kenmerkt de natuur zich door diversiteit en onderlinge/ wederzijdse afhankelijkheid.

Bij mensen heeft het bovenstaande proces schijnbaar niet plaatsgevonden. Of toch wel? Over tijd hebben mensen zich gespecialiseerd in waar ze goed in zijn (c.q. arbeidsverdeling). Hoe meer interactie en uitwisseling (c.q. handel) er vervolgens was tussen de verschillende “specialisaties”, hoe bevorderlijker dit was voor alle deelnemers. Binnen de soort homo sapiens zie je diversiteit en onderlinge/ wederzijdse afhankelijkheid ontstaan. Voor mij een mooie reminder dat zelfs de mens zich niet kan onttrekken aan evolutionaire krachten.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.