Het Baldwin-effect

Is gedrag vatbaar voor evolutionaire krachten? Met andere woorden, is gedrag overerfbaar? Volgens het Baldwin-effect is dit wel degelijk het geval. Dit effect gaat er van uit dat elementaire intelligentie en elementair leervermogen d.m.v. het evolutionaire proces uiteindelijk kunnen resulteren in gecompliceerde instincten en hoge intelligentie. Is gedrag binnen organisaties overerfbaar? Zou dit handig kunnen zijn voor kort durende projecten/ samenwerkingsverbanden? Bedenk wel dat ieder voordeel ook zijn nadelen kent. Dit effect zou namelijk ook kunnen betekenen dat minder sociaal wenselijk gedrag ook overerfbaar is.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.