In het verleden gemaakte fouten zijn geen belemmering voor de toekomst

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit was de waarschuwingszin die door de AFM verplicht onder reclames van financiële producten gezet moest worden. Al sinds begin 2006 wordt deze zin als zodanig niet meer gebruikt. Maar de zin leeft voort. Sterker nog, velen hebben deze zin geïnternaliseerd, zijn zich hierdoor bewuster geworden van risico’s in het leven en sommigen zijn deze zin zelfs als een waarheid gaan zien. Daar wil ik vanuit de natuur graag iets tegenover stellen.

Op de foto is een skelet te zien van een van de eerste zoogdieren met een placenta. Fantastisch hoe een klein, insecten etend beestje met een lange, harige staart in ± 160 miljoen jaar kan uitgroeien tot ± 6.400 verschillende soorten zoogdieren, waaronder de mens. Dat is m.i. niet alleen een bewijs dat in het verleden behaalde resultaten een garantie zijn voor de toekomst, maar belangrijker nog, dat in het verleden gemaakte fouten geen belemmering vormen voor de toekomst.

Dat lijkt mij een prachtige slogan in een tijd waarin wij vooral lijken te kijken naar wat er fout is gegaan. Een tijd waarin de risico’s van fouten alleen maar groter lijken te worden. Een tijd zonder garantie voor de toekomst.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.