Intensieve menshouderij

Door de intensieve veehouderij is de melkproductie bij koeien in 100 jaar gestegen van 2.500 l/ jaar naar soms wel 12.000 l/ jaar. Waar koeien makkelijk 20 jaar oud kunnen worden, gaat de gemiddelde melkkoe nu maar 5 à 6 jaar mee. Daarnaast worden door het constant toedienen van hoogwaardig voer, sommige processen zoals de claciumstofwisseling onvoldoende aangesproken, waardoor bijv. melkziekte kan ontstaan. Enerzijds overstretchen wij een eenzijdige capaciteit en anderzijds maken we overige processen lui. De koe wordt steeds minder koe, met als gevolg een hoog verloop en hoog afbreukrisico door verminderde weer-/ wendbaarheid. Kunnen we met deze kennis de mens weer meer mens laten worden binnen onze organisaties?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.