Lang leve het (potlood)ecosysteem

Hoeveel mensen zijn er nodig om een simpel potlood te maken? In 1958 schreef Leonard Read zijn prachtige essay “I pencil”. Het essay beschrijft overtuigend, effectief en beknopt het resultaat van samenwerking zonder dwang, het belang van verspreide kennis en de rol van zelforganisatie. Hij onderbouwt de stelling dat niemand ter wereld geheel zelfstandig een potlood kan maken en dat miljoenen mensen betrokken zijn bij de creatie van potloden.

Wat je jammer genoeg niet in het essay leest, is dat hij eigenlijk een ecosysteem beschrijft. De overeenkomst blijkt uit het feit dat:

- alle benodigde onderdelen over tijd zijn ontstaan;

- ieder onderdeel maar een klein deel toevoegt aan het geheel;

- de onderdelen niet zijn ontstaan om een potlood te produceren;

- velen die betrokken zijn bij de ontstaansgeschiedenis van het potlood hier helemaal geen weet van hebben;

- alle betrokkenen hun activiteiten uitvoeren zonder centrale planning of instructies;

- vele betrokkenen niet eens met elkaar kunnen communiceren of zelfs elkaars vijand zijn.

Binnen een ecosysteem komt het geheel tot stand door een fijnmazig en complex samenspel. Een samenspel wat wij ervaren als alledaags. Het is dit alledaagse dat ons nu op de been houdt. Lang leve het (potlood)ecosysteem.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.