Leiderschap en hiërarchie

Leiderschap is wellicht het meest beschreven en daarmee het minst begrepen onderwerp uit de managementliteratuur. Hoe kan het dat leiderschap ons na 28 eeuwen leiderschapsliteratuur blijft ontglippen? Bestaat leiderschap eigenlijk niet? Is leiderschap een evolutionair proces? Bezien wij leiderschap vanuit een verkeerd perspectief? Of hebben we onze theorieën gebaseerd op een aantal fundamentele aannames die niet kloppen? Laten we eens één van die aannames verkennen.

Veel mensen vinden leiderschap en hiërarchie synoniemen. Ook in organisaties gaat leiderschap en hiërarchie hand in hand. De meeste organigrammen worden nog steeds als apenrots getekend met de alfa man of vrouw boven op de piramide.  En in wat modernere organisaties rust de omgedraaid piramide op de schouders van de CEO (als een soort Atlas-figuur). Wat we m.i. vooral tekenen is de hiërarchie, niet het leiderschap.

Wat als leiderschap en hiërarchie niet onlosmakelijk verbonden zijn? Wat als het twee aparte processen zijn? Is daar überhaupt bewijs voor? Jazeker, want in de natuur zijn hiërarchie en leiderschap op totaal andere momenten ontstaan. Hiërarchie is evolutionair bezien veel ouder dan leiderschap. Wat maakt deze gewijzigde aanname mogelijk?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.