Leve de hiërarchie

Wat is jouw eerste gedachte bij het woord “hiërarchie”? Bij de meeste mensen heeft het woord een negatieve klank omdat het geassocieerd wordt met ongelijkheid en het toepassen/ goedkeuren van geweld. Maar klopt dat laatste wel?

Evolutionair gezien is hiërarchie een van de oudste sociale omgangsvormen die vanuit zelforganisatie is ontstaan. Het heeft kunnen ontstaan omdat er in de natuur ongelijkheid is. De functie die hiërarchie als gevolg heeft gekregen is niet het toepassen/ aanwakkeren van geweld, maar juist het tegengaan daarvan. De mogelijke consequenties van geweld zijn namelijk voor beide partijen evolutionair nadelig. Hiërarchie is weldegelijk nuttig, anders zou het nooit evolutionair zijn geselecteerd.

In de regel is het zo dat hoe steiler de hiërarchie in een dierlijke gemeenschap, hoe minder openlijk geweld je zult zien. Anders geformuleerd, naar mate de afstand tussen hiërarchische leden kleiner is, is de tendens onder volgers om de afstand, middels geweld, kleiner te maken groter. Vrij vertaald naar organisaties, haal je een managementlaag uit een organisatie, dan krijg je in eerste instantie meer gedoe.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.