Maretak als bron van onoverwinnelijkheid voor het bedrijfsleven

In Astrix en Obelix heeft de maretak magische krachten die het Gallische dorp onoverwinnelijk maken. In veel landen geloven ze dat mensen die onder een maretak kussen, voor het leven met elkaar verbonden zijn. Waarom de maretak?  En kunnen we daar als organisaties ook nog iets van leren? Kan de maretak organisaties onoverwinnelijk maken en zorgdragen voor verbinding i.p.v. ontbinding?

De maretak is een halfparasiet. Het onttrekt water en mineralen van zijn of haar gastheer. Een gastheer die zeer nuttig kan zijn voor de mens. En wat doen wij mensen in de regel met andere parasieten? Wij bestrijden ze en proberen ze uit te roeien. Dus lange tijd werden maretakken uit bomen gezaagd om de bomen te beschermen en verdere verspreiding van de maretak tegen te gaan. We waren daar zo goed in, dat de maretak lange tijd een beschermde soort is geweest. En dat is maar goed ook.

De maretak blijkt namelijk een hoeksteensoort voor het ecosysteem te zijn. Daar waar de maretak welig tiert, neem de biodiversiteit enorm toe. Niet alleen leven er veel vogelsoorten van de bessen, ook de afvallende, groenblijvende bladeren verrijken de bodem. Deze verrijking is niet alleen goed voor het bodemleven (insecten en wormen en alles wat daarvan leeft), maar zelfs voor de bomen die er groeien. De maretak verhoogt de diversiteit door de vele ecologische verbindingen die het faciliteert en maakt daarmee het diverse bos iets onoverwinnelijker.

En wat kan de maretak voor organisaties betekenen? Het is misschien niet de maretak zelf die organisaties verbindingen laat leggen en ze onoverwinnelijk maakt, maar meer het verhaal er achter. Het spiegelt onze niet te beteugelen drang om parasieten te bestrijden. Of het nu bloedzuigers, “gold diggers” of virussen zijn, wij zien ze als “het kwaad”. En “het kwaad” biedt geen voordelen, dus moet het weg. En wel zo snel mogelijk. Ons niet realiserend dat bijvoorbeeld een groot deel van ons DNA bestaat uit virus-DNA. En dat wij er wellicht helemaal niet geweest zouden zijn zonder virussen, zonder parasieten.

Het bovenstaande verhaal van de maretak laat m.i. weer mooi zien dat het loont om niet zo snel te oordelen en hieraan onomkeerbare acties te verbinden. De werkelijkheid is rommelig. Maar dat is toch helemaal niet handig? Het is toch veel makkelijker om de werkelijkheid in duidelijke hokjes te plaatsen? Waar of niet waar? Kijk daar heb je het al, onze neiging naar zwart of wit. Ik heb al vaker gezegd dat tussen zwart en wit geen grijs zit, maar kleur. Wat in eerste instantie nadelig lijkt te zijn, kan juist een hoeksteen zijn die kleur geeft aan het bedrijfsmatige ecosysteem.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.