Nature versus nurture

Nature versus nurture. Deze twee begrippen worden veelal als tegenpolen gezien. Natuur staat daarbij voor niet of moeilijk veranderbaar en daarmee tevens stabiel. Nurture staat voor ontwikkelen en leren wat veel meer onderhevig is aan verandering. Nurture wordt in die zin vaak gekoppeld aan cultuur. Wetenschappelijk onderzoek laat steeds meer zien dat deze begrippen elkaar niet uitsluiten, maar wederzijds afhankelijk zijn. Twee mechanismen met dezelfde functie. Cultuur is natuur en andersom. Wat maakt dit perspectief mogelijk?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.