Natuurlijke reflectie

Vrij vertaald is evolutie een proces dat gericht is op het bestendigen van wat zich aandient en werkt, en het behouden van wat uit het verleden op dit moment werkt. In beide gevallen gaat het over iets wat aanwezig is en wat werkt (of niet al te nadelig is). Op die manier creëert het leven progressie. Om als mensen progressie te boeken gebruiken wij o.a. zelfreflectie en (groeps)evaluaties. Is het dan niet raar dat bij veel mensen en organisaties een groot deel van die reflectie/ evaluatie gaat over zaken die niet aanwezig waren en/ of niet werkten?

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.