Onderwijs?

Het is toch vreemd dat het woord “onderwijs” ontbreekt in de etymologiebank. Een woord dat al sinds 1283 in het Nederlands wordt aangetroffen. Een woord wat toentertijd niet betekende “onder wijzen” zijn, maar “onder het oog brengen”. Hoe anders klinkt een hedendaagse definitie: onderwijs is het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. Zo’n belangrijk woord, herkomst onbekend.

Het woord is belangrijk omdat velen denken dat onderwijs de bron is van economische welvaart. Onderwijs is m.i. niet de bron van economische welvaart, dat is de kans om te leren leren. Niet leren om te weten, maar leren om je te verhouden tot een veranderende context. Niet leren zodat iedereen gelijk is als hij/zij de school verlaat, maar leren bewust te ZIJN in alle diversiteit.

Onderwijs zou m.i. gelijke kansen moeten bieden, zonder gelijkheid na te streven. Het zou kinderen juist moeten leren om te gaan met ongelijkheid, de bron van wederzijdse afhankelijkheid. Onderwijs zou niet gericht moeten zijn op het creëren van onafhankelijkheid, maar juist moeten leren dat afhankelijkheid geen zwakte is, maar een kracht. De kracht waarop maatschappijen/ ecosystemen zijn gebouwd. Dat is wat ik onder ogen wil brengen.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.