Organisatiestructuur

Gary Hamel zei ooit eens: “traditionele piramidestructuren vragen te veel van te weinig mensen en niet genoeg van alle anderen”. Het klinkt mooi, maar doet het wel recht aan de realiteit?

De traditionele piramidestructuur geeft de hiërarchische structuur van een organisatie weer. In de biologie noemen we de verschillende lagen trofische niveaus (c.q. de hiërarchische positie van een organisme in een voedselketen). De producenten onderop en top predatoren bovenaan. In de biologie verklaren de trofische niveaus waarom er steeds minder organismen in de hogere niveaus zijn. Ieder trofisch niveau geeft namelijk maar 10% van zijn energie door aan het volgende niveau. Er zijn niet meer top predatoren omdat ze anders niet voldoende te eten hebben.

En dat brengt ons bij het traditionele organigram. In America wordt jaarlijks de CEO pay ratio berekend. De beloningsratio van de CEO wordt berekend door de beloning van de CEO te delen door het loon van de gemiddelde werknemer (en dat zijn nog niet eens de producenten), wat betekent dat de helft van de werknemers van een bedrijf meer verdient en de helft minder. In 2019 verdiende de CEO van Western Digital bijna 5.000 keer meer dan de gemiddelde medewerker. Een echte top predator! Het schadelijke aan de traditionele piramidestructuur is m.i. niet zozeer de hiërarchische structuur, maar dat het de werkelijkheid verbergt. Wouter Kesseler zei ooit mooi: “dat wat mensen bedenken werkt van nature niet”. Dit gaat m.i. nog een stapje verder. Dit is de natuur op zijn kop.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.