Organische groei

In een artikel over het boek “De ingreep” van Peter Bennemeer, geeft hij aan dat het grootste probleem in de zorg is dat wij mensen het te complex hebben gemaakt. Hij geeft daarbij aan: “Het is organisch gegroeid en veranderingen gingen gepaard met nieuwe regels en zo het stapsgewijs verhogen van de complexiteit.” Dat geeft m.i. een goed beeld van bedrijfsmatige groei, maar niet van organische groei. Wat mensen bedenken, werkt van nature niet zo!

In de regel bedenken wij bij nieuwe uitdagingen, nieuwe oplossingen. Wij organiseren veelal op maat (in de zorg zijn dat individuele casus) en op basis van uitzonderingen. Voor iedere uitdaging een nieuw protocol, nieuw formulier of nieuw programma/ app. Dat wat we bedacht hebben, komt erbij en vaak ook nog eens uit het niets. En vervolgens lijdt dat een eigen leven.

Bij organische groei komt in de regel niets uit het niets. Alle evolutionaire aanpassingen komen voort uit, en sluiten aan bij wat er al is. Daarnaast leert het organisme als geheel van ervaring. Sterker nog, de individuele cellen leren ook van ervaring. Bijv. bij roodmussen leren betrokken cellen door ervaring steeds snellere en efficiëntere manieren om pigment uit voedsel te halen. Ben jij op zoek naar bedrijfsmatige wildgroei, of naar organische groei?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.