Reptielenbrein

Wat zie ik het vaak voorbij komen in de managementliteratuur. Als we het gedrag van mensen beschrijven, dan schrijven veel mensen dit toe aan de opbouw van de hersenen. Volgens deze theorie is het menselijk brein verdeeld in drie lagen die elk na elkaar in de loop van de evolutie zijn ontstaan. Het oudste, het ‘reptielenbrein’ bestuurt basisfuncties zoals ademhaling, lichaamstemperatuur en hartslag. Het wordt voornamelijk geassocieerd met de fight-flight-respons. 

Mensen hebben geen reptielenbrein. Dat kan ook helemaal niet, want mensen stammen helemaal niet af van reptielen. De gemeenschappelijke voorouder die mensen delen met reptielen was een visachtige. En de hersenschors, waaraan onze geavanceerde cognitieve vaardigheden worden toegeschreven, is trouwens ook niet uniek menselijk. Vissen, reptielen en vogels hebben deze ook onafhankelijk geëvolueerd.  

Nu dat je weet dat het reptielenbrein niet bestaat, dat emoties het rationele denken of de logica niet van nature domineren, wat maakt dat voor jou mogelijk? Welke belemmerende overtuigingen kan je nu loslaten? Welk potentieel kan je nu ontsluiten?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.