Samenspel kent niet alleen hoogtepunten

Ik hoorde laatst twee hele mooie vragen die ik jullie graag wil voorhouden. Bedenk hierbij dat ik deze vragen stel aan een volle zaal en kijk dan eens in gedachten om je heen naar de reacties die andere mensen geven op deze vragen. Wie van jullie vindt van zichzelf dat hij/ zij niet goed kan samenwerken?  En, wie van jullie heeft wel eens in een moeizame/ mislukte samenwerking gezeten?

Is het antwoord op de eerste vraag een belemmering voor het verbeteren van het antwoord op de tweede vraag? Ik denk persoonlijk van wel. Als iedereen denkt zelf heel goed te zijn in samenwerken, dan ligt het toch vooral aan de ander. Maar voor de ander, ben jij de ander. Catch 22.

Maar stel dat iedereen wel degelijk goed kan samenwerken, waarom ervaren zoveel mensen dan moeizame/ mislukte samenwerkingen? Leidt zelfoverschatting niet tot te hooggespannen verwachting over samenwerken? Misschien helpt het om een wat realistischer beeld te hebben van samenwerken. Samenwerken is niet zaligmakend en kent niet alleen hoogtepunten en flow. Ook niet in de natuur en ook niet op 1,5 meter afstand.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.