Schaalvoordeel leidt tot hogere prijzen

Het verbaast mij zeer dat sommige zeer interessante artikelen op LinkedIn zo beperkt gelezen/ gewaardeerd worden. Neem het m.i. geweldige artikel van @Sjors van Leeuwen over het Nederlandse zorglandschap. Naast dat ik het inhoudelijk sterk vind, leveren dit soort artikelen mij ook steeds inspiratie op voor mijn eigen blogjes.

In het artikel stond bijv. het volgende stuk tekst: “Daarnaast wordt er om allerlei redenen veel gefuseerd in zorgland. Uit verschillende onderzoeken naar het prijseffect van Nederlandse ziekenhuisfusies blijkt dat áls een fusie een effect op de prijzen heeft, dit meestal een prijsverhoging is. Bovendien blijkt er, ook los van fusies, sprake te zijn van een 'positieve samenhang tussen marktconcentratie en ziekenhuisprijzen'. Dus: hoe minder ziekenhuizen in een regio, des te meer stijgen de prijzen.”

Dat vind ik interessant. Hoe kan het dat “economy of scale”, wat voordelen zou moeten opleveren door efficiënter gebruik van middelen, uiteindelijk leidt tot stijgende prijzen? Ook in de natuur is het zo dat grotere dieren, efficiënter omgaan met beschikbare middelen. Dat zelfde principe zien we ook terug in steden. De natuurkundige Geoffrey West berekende dat een verdubbeling van het aantal inwoners een extra rendement opleverde van 15%. Vrij vertaald zou dit betekenen dat een kapper in Almere (± 214.000 inwoners) 15% meer zal verdienen dan een kapper in Emmen (± 107.000 inwoners). Dit is de reden dat steden, organisaties en organismen een neiging hebben om steeds groter te worden.  

De natuur kent ingebouwde beperkingen tegen excessieve schaalvoordelen. Excessieve schaalvoordelen hebben namelijk zeer grote nadelen voor het leven als geheel. En dat beginnen mensen steeds meer te merken doordat wij de mogelijkheid hebben deze beperkende werking op te rekken. In die gevallen leiden de schaalvoordelen van fusies en overnames juist tot schaalnadelen. In plaats van dat het leven steeds goedkoper wordt, wordt het leven juist steeds duurder. De natuur als spiegel voor het Nederlandse zorglandschap.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.