Sociaal ontleren

In deze tijd wil ik een lans breken voor John Maynard Keynes die ooit zei: de moeilijkheid ligt niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe ideeën, als wel in het ontsnappen aan de oude.  Zouden ganzen ons daarbij kunnen helpen?         

Velen hebben wel eens gezien hoe fotografen close-up foto’s maken van in formatie vliegende ganzen. Sinds de experimenten van Konrad Lorenz weten we namelijk dat jonge ganzen die net uit het ei komen, het eerste bewegende object in hun omgeving aanzien voor hun moeder. Deze vorm van sociaal leren, inprenten, is niet exclusief voorbehouden aan ganzen. Zonder ander mensen in onze omgeving leren wij niet lopen, praten, lezen, schrijven en vuur maken. Sterker nog, juist mensen zijn geneigd om ook overbodige stappen mee te (blijven) kopiëren.

Inprenten is vaak afhankelijk van een specifiek tijdsventer of specifieke context. Het bijzondere is dat dezelfde periode of context ook geldt voor het afleren van ongewenst, ingeprent gedrag. Met deze kennis opgedaan bij ganzen, zouden we ons i.p.v. ons massaal te richten op sociaal leren, ons m.i. meer moeten richten op sociaal ontleren. Het probleem is namelijk niet wat we niet weten, maar wat we denken te weten maar wat gewoon niet waar is (Mark Twain).

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.