Van A naar alfabet

Er wordt voorzichtig gesproken over een exit-strategie. Hoe we van deze abnormale situatie weer terug kunnen naar de normale situatie. Velen streven zelfs naar een “nieuw” normaal. In beide gevallen behelst het echter een soort stappenplan om van A naar B te komen.

Ieder stappenplan gaat uit van een soort machineparadigma. Een soort onderliggende overtuiging dat de maatschappij of organisatie een soort statisch, levenloos systeem is. En statische, levenloze systemen kunnen niet uit zichzelf veranderen zonder een plan en externe druk. Als we een dergelijk stappenplan gaan volgen, verwordt het tot een eenmalige herpositionering van punt A naar punt B, van de ene statische toestand naar de andere.

Wat als we zouden toestaan dat verandering binnen de maatschappij en binnen organisaties een vloeiend, dynamisch verschijnsel is? Dan zouden we geen behoefte hebben aan één enkele bestemming (punt B), maar aan een alfabet. Een set van combinatieregels die ons in staat stellen om een oneindige variatie aan oplossingsrichtingen te genereren uit een eindig aantal elementen. Net als de natuur dat doet met de basenparen van het DNA of de strepen van een zebra. Ik zeg: van A naar alfabet.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.