Van bestuurskunde naar bestuurskunst!

“Hey Eric, jij hebt toch een MBA gedaan?” Ik knik bevestigend. “Als jij organisaties ondersteund bij veranderprocessen, hoe rijm jij dan bedrijfs- en bestuurskunde met de oplossingsrichtingen die te vinden zijn in de natuur?” Ja, hoe doe ik dat eigenlijk? En op welke wijze is dat relevant in deze crisistijd?

Er zijn weldegelijk overeenkomsten. Als ik kijk naar de natuur, dan ontleen ik veel inzichten aan de praktijk, net als de bedrijfskunde dat doet. De bedrijfskunde probeert uit de praktijk patronen en wetmatigheden te achterhalen, om zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren. Deze kennis wordt omgezet naar een vaardigheid om organisaties te modeleren. Een “kunde” om de meest efficiënte en effectieve organisatie te ontwerpen. Een “kunde” die chargerend kan resulteren in uniformiteit en verhoogde competitie (met name op prijs, want al het andere is gelijk).  

Ook ik probeer uit de praktijk patronen en wetmatigheden te achterhalen. Natuurlijke patronen en wetmatigheden die, naast efficiëntie en efffectiviteit,  er voor zorgen dat ieder levend organisme uniek is. Mijn insteek is om organisaties op basis van deze patronen en wetmatigheden uniek te maken. Het faciliteren van het maken van unieke creatieve dingen. En laat dat laatste nu juist een gangbare definitie zijn van kunst. Bestuurskunst!

In een tijd waarin bedrijfskundige patronen en wetmatigheden aan kracht verliezen, is het niet tijd om ons meer te richten op bestuurskunst? Net zoals deze pauwspin voor mij een dirigent is die kunde en kunst combineert.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.