Veiligheid begint bij de ander

Nu het aantal coronabesmettingen weer fors toeneemt, neemt de angst voor een 2e lockdown (in welke vorm dan ook) weer toe. En ook de polarisatie neemt toe, door enerzijds de roep om strengere maatregelen en anderzijds reacties als #ikdoenietmeermee. Evolutionair kan polarisatie nuttig zijn, behalve als je met elkaar verder moet. Dan zou je polarisatie geen brandstof moeten geven, maar juist op zoek moeten gaan naar een ander perspectief. 

Wat er nu gezegd wordt is: mensen houd 1,5 meter afstand want dan ben je veilig. Het spreekt het individu aan dat deze zelf verantwoordelijk is voor zijn/ haar eigen veiligheid. Veiligheid begint bij jezelf. En daarmee zet je je automatisch af tegen de ander, vooral als deze het niet goed doet. Wat als we daar nu eens een perspectiefwissel voor in de plaats kunnen zetten? Een perspectiefwissel die ik nota bene ooit hoorde van een militair. 

Wat zou er gebeuren als we uitgaan van: veiligheid begint bij de ander? Wat als ik een actieve bijdrage ga leveren dat anderen niet besmet raken? Wat als ik de veiligheid van de ander belangrijker vind dan de veiligheid van mezelf? Wordt de kans dat ik zelf besmet raak dan niet veel kleiner?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.