Verhalenverteller

Ik ben een verhalenverteller. Ik kom er openlijk voor uit. En jij?

In een wereld van “Fake news” en “Fact finding”, in welk kamp schaar jij de verhalenverteller? Weet dat wij mensen als we iets niet begrijpen, verhalen verzinnen. En dat de kracht van een goed verhaal is, dat het verhaal onze werkelijkheid wordt. Sterker nog, onze verhalen hebben de neiging om steeds complexer te worden om de werkelijkheid er in te passen. Totdat iemand met al zijn/ haar redenatiekracht, creativiteit en fantasie een simpeler, meer omvattend verhaal bedenkt. En dan begint het proces weer opnieuw.

In die zin zijn wij allemaal verhalenvertellers. We verschillen alleen in de vaardigheid van het overbrengen. Want feiten zijn dood en verhalen leven. Verhalen hebben kracht. Ze proberen te verklaren, verbinden mensen, richten intentie en geven daarmee mede vorm aan onze werkelijkheid. Het is een fascinerend en wonderbaarlijk proces hoe wij als mensen, als we iets niet weten/ begrijpen, verhalen verzinnen.

Mijn wereld als verhalenverteller begint dus bij een houding van niet weten. Wetende dat de werkelijkheid veel fascinerender/wonderbaarlijker is dan wij kunnen verzinnen. Wetend niet weten, hoe verzin je het!

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.