Verschil is niet de bron van een geschil

Veel mensen denken dat conflicten voortkomen uit verschillen. Verschillende meningen/ zienswijzen, verschillende interpretaties van “feiten” en verschillende gewoonten en gedrag. En om dan te achterhalen wie in een conflict gelijk heeft, kijken we naar, benoemen we en identificeren we ons met die verschillen. En zo verschuift een conflict naar een polariserend wij – zij denken. We komen hierdoor niet dichter bij een oplossing, maar drijven (groepen) mensen uit elkaar. Volgens mij een onderliggende dynamiek die heel goed zichtbaar is in de huidige crisis.

Wat als conflicten niet ontstaan door verschillen, maar door gelijkenis? Niet dat iedereen gelijk is, maar door een gelijkenis in verlangen. Wat als een conflict ontstaat wanneer partijen hetzelfde verlangen? Een verlangen wat door bijv. schaarste niet door beiden bevredigd kan worden. Denk aan een adelaar en een vos die dezelfde prooi willen. Heeft het dan zin om te praten over verschillen? Heeft het dan zin om te praten over gelijkheid en/ of gelijkwaardigheid?

Volgens mij heeft het zin om te praten over ons verlangen. Elkaar te vinden en te verbinden in dat verlangen. En op die manier het conflict juist te gebruiken om een goede samenwerking op te bouwen. We kunnen namelijk niet zonder elkaar samenleven.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.