Viruswaanzin

Nu de agenda weer bijna leeg is, weet ik niet wat erger is: het virus of de ideeën/ memes die zijn verbonden aan het virus. Ik moet dan denken aan het feit dat gorilla’s geïnfecteerd kunnen worden door het virus, maar niet geïnfecteerd kunnen worden door de memes die samen gaan met het virus. Ik zie dan ook niet zo snel gebeuren dat gorilla’s, omwille van corona, elkaar in toenemende mate wegzetten/ uitsluiten en polariseren met agressie en rellen tot gevolg.

Corona heeft m.i. een ‘memenstorm’ veroorzaakt onder mensen. En net als we door het virus besmet worden, worden we besmet met ideeën over corona (memen). Deze ideeën parasiteren ons brein en beïnvloeden ons gedrag. En vanuit een evolutionair perspectief is het niet belangrijk of een gen of meem “goed” of “slecht” is, maar of een gen of meem effectief kopieert. Het hoeft zelfs niet altijd een functie te vervullen of overlevingswaarde te hebben.

Sommige van deze ideeën zijn conflicterend en strijden voor hun bestaansrecht. Conflicterende ideeën die elkaar proberen te overtuigen/ infecteren. Conflicterende ideeën die, als dat niet lukt, de onderliggende dragers tegen elkaar opzetten, polariseren en elkaar uitsluiten. Zowel voor genen als memen zijn wij een interactief transportmiddel, of anders geformuleerd, actieve dragers van genetische en culturele informatie. En net als bij het echte virus, bepaalt de interactie tussen de dragers of het virus, of de ideeën/ memes die zijn verbonden aan het virus, overleven. En net als dat wij drager zijn van het virus (een zakje genen), zijn wij drager van bijbehorende memen.

Laten we vooral niet vergeten dat wij niet onze memen zijn! En dat achter al die memen, wij allemaal mens zijn. Mensen die vechten tégen corona, niet mensen die vechten vóór corona.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.