Vrije wil

Tussen stimulus en respons is een ruimte. In die ruimte bevindt zich het potentieel om proactief te zijn. In die ruimte ligt namelijk de mogelijkheid besloten om bewust en verantwoordelijk een keuze te maken. Een keuze die van een reactie een antwoord maakt. Een antwoord waarvan de beweegreden bekend is. Een beweegreden die ons verder brengt in de richting die we willen gaan.

Volgens Viktor E. Frankl beschrijft het bovenstaande de zetel van de vrije wil in de keten van oorzaak en gevolg. Door velen wordt beweerd dat de mens het enige dier is dat een vrije wil heeft. Maar als het bovenstaande waar is, dan is de essentie van een vrije wil bewustzijn. We weten inmiddels dat veel andere dieren een (zelf)bewustzijn bezitten. Hebben deze dieren dan ook een vrije wil om te kiezen op welke wijze ze op een gegeven situatie reageren? Velen vinden van niet, want andere dieren worden gedreven door instincten. Door deze instincten zijn andere dieren niet vrij om te kiezen wat ze willen.

Dat roept bij mij de vraag op, zijn wij mensen eigenlijk vrij in wat we willen? Wat denk jij?

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.