Vrijheid

De Vlaamse historicus Annelien de Dijn stelt in de Volkskrant dat we meer dan ooit in verwarring zijn over vrijheid. Zij stelt dat vrijheid op twee manieren kan worden geïnterpreteerd die lijnrecht tegenover elkaar staan. Enerzijds het individualistische vrijheidsdenken gericht op de eigen vrijheid om te doen waar je zin in hebt, te consumeren en te feesten zo veel je wil. Anderzijds het collectieve vrijheidsdenken gericht op samen verantwoordelijk zijn voor collectief bestuur.

En niet alleen de mens dient vrij te zijn, ook de markt moet vrij zijn. Want een vrije markt draagt zorg voor vrije mensen. Een vrije markt die mensen gelijke kansen biedt op een individuele invullen van het leven. Maar in de natuur bestaat geen gelijkheid. En onze onwil dit onder ogen te zien, draagt er juist zorg voor dat de vrije markt de vrijheid niet aanwakkert, maar er juist op parasiteert.

Ik hoop dat wij ons tijdens de verkiezingen realiseren dat wij niet alleen consumenten zijn, maar ook burgers. Dat het beste eigenbelang samenvalt met het algemeen belang. Want een individu zonder gemeenschap kent geen belang, één individu zonder gemeenschap is éénzaam. En dat vrijheid niet het streven is naar gelijk of gelijkheid, maar het omgaan met ongelijk en ongelijkheid.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.