Waaraannemen

In het bijgevoegde plaatje staat het startscherm van al mijn lezingen. Het geeft in één beeld weer wat mijn ambitie is. Ik wil mijn toehoorders de wereld letterlijk laten waarnemen door nieuwe ogen. Ik maak daarbij gebruik van de andere ogen in het plaatje, de ogen van dieren en hoe zij naar de natuur kijken en deze ervaren. Soms lukt dat, maar bij de meeste mensen helaas niet.  

Als dat zo moeilijk is, wat bedoelde Proust dan met deze zin? We kunnen mensen nog niet letterlijk van nieuwe ogen voorzien, dus dan zit de wijsheid van deze zin voornamelijk verstopt in het woord “waarnemen”. Waarnemen is voor de meesten van ons een tweetrapsraket. Enerzijds zijn er de zintuigelijke, visuele prikkels en anderzijds voorzien wij de beelden van taal/ betekenis. Etymologisch gezien hebben wij het beeld “vastgesteld” en “te kennen gegeven”. Het beeld is door het te voorzien van taal bekend en behoeft geen verder onderzoek. 

Met andere woorden, taal stopt waarneming. Dat wat wij van taal voorzien, wordt als waar aangenomen. De meesten van ons doen dus niet aan waarnemen, maar aan waaraannemen. Wil je de wereld om je heen waarnemen met nieuwe ogen, dan kan dat m.i. in eerste instantie alleen zonder taal. Kijken zonder woorden. Probeer het eens.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.