Waarom is er leven na de dood?

De natuur gaat voor mij over progressie. Als ik de natuur neem als spiegel voor organisaties, en dan met name het leven in de natuur, dan zeg ik impliciet dat organisaties ook natuur zijn. En dat zou dan weer betekenen dat organisaties voor mij gaan over progressie. Als dat zo is, laten we als organisatie dan ook naar de natuur kijken om te achterhalen wat progressie is, en op welke wijze je dit efficiënt en effectief kunt vormgeven/ organiseren.

Het woord “progressie” suggereert een richting. Op het allerhoogste niveau van de natuurwetenschappen is er slechts één grootheid die één bepaalde richting heeft in de tijd, en dat is entropie. De entropie in het universum wordt alleen maar groter naarmate de tijd verstrijkt. De variatie, of toestanden waarin een systeem zich kan bevinden, wordt alleen maar groter. Dat is precies wat het leven doet.

Progressie in de natuur gaat dus over “verder brengen door de variatie te vergroten”. Om als organisatie progressie te boeken, zouden wij dus hetzelfde moeten doen. Dat betekent voor mij dat organiseren niet hoofdzakelijk gaat over overleven en het behouden wat is, maar over vanuit wat is de variatie/ mogelijkheden te vergroten. Progressie betekent niet dat er niets dood mag gaan, maar dat er leven zal zijn na de dood.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.