Wat is het voordeel dat wij het evolutionaire proces kennen?

Ik mag dan graag voorbeelden aanhalen waaruit blijkt dat de “overige” natuur het vaak slimmer aanpakt dan dat wij mensen tot nu toe bedacht hebben. Maar wij mensen zijn ook natuur. Sterker nog, wij zijn evolutionair gezien best succesvol de laatste 70.000 jaar. Ik vind het dan ook zeker interessant om naar onze “succesfactoren” te kijken en hoe die zich verhouden tot het evolutionaire proces?

Een mooi voorbeeld daarvan, de ontwikkeling van de videorecorder, besprak ik gisteren. In de jaren 70 beconcurreerden Phillips, Sony en JVC elkaar wie de standaard zou worden. De markt selecteerde uiteindelijk VHS, waardoor Phillips en Sony hun enorme investeringen in R&D eigenlijk niet terug konden verdienen. In de natuur ontstaan ook “standaarden” (bijv. 7 nekwervels bij zoogdieren), en net als de evolutie van de videostandaard is evolutie in de natuur volgens Charles Darwin ook een onhandig, verkwistend en blunderend proces.

Wat is nu ons voordeel om als enige dier op Aarde het evolutionaire proces te begrijpen? Wij bedenken dan dat als het evolutionaire proces uiteindelijk uitkomt op één standaard, we als organisaties beter kunnen samenwerken om die standaard te maken. En dan te concurreren met de variaties. Dat maakt het evolutionaire proces een iets minder onhandig, verkwistend en blunderend proces.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.