Weet wat je vermenigvuldigt

Bijna op de dag af vijf jaar geleden zei Wubbo Ockels op zijn sterfbed de woorden: ”Onze aarde heeft kanker.” Ik weet niet of hij het zo bedoelde, maar als hij refereerde naar de ongecontroleerde groei (een kenmerk van kanker) van de mens, dan ben ik het zeker met hem eens. En dan niet alleen de groei in aantal, maar tevens het buitensporige en verspillende gebruik van natuurlijke hulpbronnen zonder rekening te houden met de draagkracht van de gastvrouw. Delen schijnt het nieuwe vermenigvuldigen te zijn. Wij delen het groeidogma met elkaar zodat het zich ongebreideld kan blijven vermenigvuldigen. Volgens de wiskundige voorrangsregels zouden we eerst moeten kijken naar vermenigvuldigen en dan pas gaan delen.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.