Wij zijn toch geen vogels?

Er wordt momenteel ontzettend veel naar zwermen gekeken. Niet alleen qua techniek (bijv. hoe boodschappen zich verspreiden over sociale media), maar zeker ook binnen de managementliteratuur. Wendbaarheid (flow), samenspel en zelfs leiderschap worden hierbij aangehaald. Ik gebruik zwermen veelvuldig als mogelijke oplossingsrichting voor huidige dilemma’s, uitdagingen en problemen. Een van de veelgehoorde kritieken bij het gebruik van de metafoor zwermen is: “Mensen zijn toch geen vogels?” Dat klopt, maar de verwantschap is nauwer dan het antwoord doet vermoeden. Al was het maar dat we ongeveer 60% van ons genetisch materiaal met vogels delen. Zwermen zit in ons.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.