Zelfreflectie 2021

Traditiegetrouw mijn terugblik op 2021 op de verjaardag van mijn vader. Onderstaand alle plaatjes die ik heb gemaakt voor mijn twee blogjes per week (in volgorde van linksboven naar rechtsonder). Ik werd recent, door een blogje van @Annet Dolle, opmerkzaam gemaakt dat deze al zes jaar durende activiteit een naam heeft, namelijk “digital gardening”. Het plaatje geeft een mooi overzicht van wat me allemaal verbaasd, geboeid en verwonderd heeft het afgelopen jaar, en wat tot bloei is gekomen in een blogje.

Terugkijkend vond ik het een moeilijk jaar. De pandemie heeft grote gevolgen voor het werk wat ik het liefste doe. En dat heeft een negatieve invloed gehad op mijn inspiratie en motivatie. Het koste me meer moeite en ik merkte dat ik de neiging had om in herhaling te vallen. Ik heb zelfs diverse malen overwogen om te stoppen met de blogjes. Het voelde soms als een last waar ik me van wilde bevrijden. Vrij van wat? Mijn eigen ontwikkeling?

Het was wederom de natuur, in de vorm van onze eigen tuin, die inzicht gaf. Wat krijg je als er in een tuin geen onderhoud en ontwikkeling plaatsvindt? Een natuurlijk tuin of een verwaarloosde tuin? Wat zou er van mijn “digital garden” terecht komen als ik er geen energie meer in zou stoppen? Een natuurlijk ontwikkeling of een verwaarloosde ontwikkeling? Voor een helder antwoord op deze vraag (c.q. het toekomstperspectief) is een kritische reflectie op de bestaande koers onontbeerlijk. Wat is er ontstaan door juist wel energie te stoppen in mijn “digital garden”?

Het jarenlang gestructureerd nadenken over dat wat me allemaal verbaasd, geboeid en verwonderd heeft, heeft structuur gebracht. Structuur creëert structuur. Zelfs structuur zonder doel of plan. Waarbij de natuur voor mij een onuitputtelijke inspiratiebron is gebleken. Een inspiratiebron voor “Natuurlijk organiseren”. Wat is tuinieren toch leuk. Ik kijk nu al met verwondering uit naar wat in 2022 tot bloei mag komen.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.