Zoek de paradox

In het land der blinden is éénoog koning. Als dat waar is, en ik rek het een beetje op, zou het volgende gezegde dan ook opgaan? In de wereld der tegenstellingen is paradox koning. In de gepolariseerde wereld waar we ons nu in bewegen, een wereld van tegenstellingen, zou het niet juist de paradox zijn die ons verder kan helpen? Zouden we de paradox niet juist meer moeten opzoeken? Wat maakt het omarmen van de paradox mogelijk? 

In de natuur is de paradox overal te vinden. De uitkomst van evolutie zou je kunnen beschrijven als “Herkenbaar maar altijd anders”. Paradoxen in de natuur leveren mooie oneliners op als: "De enige constante is verandering", "De enige standaard is variatie" en "De enige zekerheid is onzekerheid". Prachtig, maar wat kun je daar mee. Wat heb ik daar aan in mijn dagelijks leven? Misschien moet ik het wat dichter bij brengen. Via een voorbeeld uit de natuur naar de mens.  

De zebra’s in het plaatje creëren uniformiteit door uniciteit. Het unieke strepenpatroon van de individuele zebra zorgt er voor dat de groep als één uniform geheel wordt gezien. Dat is bij mensen net zo. Het is ieders uniekheid die ons uniform maakt. Net zoals onze ongelijkheid ons gelijk maak. Mensen zijn niet gelijk, alleen in hun ongelijkheid. De winst voor de groep zit niet in het feit dat ik uniek ben, maar dat iedereen uniek is. Ik moet dus niet alleen werken aan mijn uniciteit (c.q. authenticiteit), maar het mogelijk maken dat iedereen dat kan doen. Mijn uniekheid begint bij de ander.    

Laat deze paradoxen eens op je inwerken want ze werken.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.