Zoek de paradox

Zebra’s in een groep creëren met hun strepen vormvervaging zodat een leeuw één zebra niet goed kan onderscheiden. De leeuw weet niet waar de ene zebra begint en de andere eindigt (of waar de kop is en waar de staart). De strepen zorgen voor een vorm van uniformiteit. Dat deze verwarring door uniformiteit de overlevingskansen van de zebra verhoogt is een gangbare theorie.

Het streepjes patroon is echter tevens voor ieder dier uniek (zelfs op iedere zijde van de zebra). Deze zelfde strepen maken ieder dier dus juist onderscheidend. De strepen zorgen voor een vorm van uniciteit. Hoe kan één en hetzelfde, strepen in dit geval, zorg dragen voor totaal tegenovergestelde uitkomsten?

Dit lijkt een schijnbare tegenstelling of paradox. In de natuur zijn veel van dergelijke paradoxen te vinden. Nadenken over de paradox is een mentale uitdaging die ons bevattingsvermogen ontwikkelt en ons perspectief op de wereld verruimt. Zoek in de natuur en daag jezelf uit!

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.