Training/ spel

In het huidige, steeds sneller veranderende tijdperk is kennis steeds toegankelijker. Het is niet meer kennis als belangrijke machtsbron, maar de vaardigheid om deze kennis toe te kunnen passen. Het trainen van vaardigheden wordt dus in de toekomst belangrijker dan ooit. Aangezien in de natuur alles om gedrag draait, is de natuur een onuitputtelijke inspiratiebron.

Een training wordt bij voorkeur gehouden in Koninklijke Burgers' Zoo (hoewel andere dierentuinen of locaties in de natuur in overleg ook mogelijk zijn). Het gekozen thema en/ of voorkeuren van de opdrachtgever, wordt vertaald naar een interactief programma. Waar nodig wordt praktijktraining afgewisseld met onderbouwende theorie, zelfreflectie en vertaling naar de eigen praktijk. Onder leiding van één inspirerende, ervaren trainer zullen groepen tot 25 personen het gekozen thema (inter)actief ervaren. Hierbij wordt het principe van LEAN gebruikt (Leren, Ervaren, Aandacht en Natuur). De duur van de training is schaalbaar van 2 uur tot een hele dag.

Speciaal ontwikkelde trainingen zijn:

"Gids zijn in veranderprocessen"

"Het samenwerkingsspel"

Kernwoorden zijn: inspiratie, ontspanning/ plezier, aansprekend, “outside-the-box”, actiegericht, beklijvend en effectief (intentie omzetten in concrete actie). Genoeg ingrediënten voor een spraakmakende, leerzame ervaring.    

 Contact

 

De metaforen uit de natuur komen na lange tijd nog steeds ter sprake, waardoor de inspiratiewandeling bijzonder effectief is gebleken.

 

Niels Wepster

Directeur Amega Holding

Alles heeft een reden of een reden gehad. Dit basisprincipe inspireert mij enorm.

 

Margreet Hoogeveen
Programma manager Ambulancezorg Nederland