Natuurlijke zelforganisatie

De huidige stand der wetenschap heeft bepaald dat het leven inmiddels 3,95 miljard jaar bestaat op onze aarde. Dat is ooit ontstaan met reproducerende eiwitten en geevolueerd naar zeer complexe organismen zoals de mens. Niet alleen de organismen zijn geevolueerd, maar tevens de (eco)systemen waarin zij voorkomen. Zonder reden of doel heeft zelforganisatie plaatsgevonden, resulterend in een dynamische, diverse en florerende natuur. Zonder reden of doel kunnen we zelfs observeren dat er progressie is naar complexiteit, specialisatie en snelheid van veranderen/ aanpassen. Benieuwd naar de onderliggende principes van zelforganisatie en of deze oplossingsrichtingen toepasbaar zijn voor onze organisaties? Zijn er in de natuur best practices ontstaan betreffende de manier van zelforganisatie?  Wordt zelforganisatie binnen organisaties effectiever en efficiënter door deze perspectieven in praktijk te brengen? Laat u verrassen en verwonderen hoe eenvoudig zelforganisatie te realiseren is en bekijk ons aanbod of neem gerust contact op.,

 Contact

Een eerlijk, authentiek verhaal. De (bewegende) beelden zijn zeer ondersteunend en leiden tot meer inzicht.

Mariëlle Elsjan

Opleidingsmanager Saxion University

 

Hoe jij voorbeelden kon geven op de door ons geformuleerde vragen. Zo mooi om te zien hoe je de vertaalslag maakt vanuit de vraag naar wat daarbij speelt en er een voorbeeld vanuit de natuur aan koppelt om ons inzicht te geven.

Deelnemer lezing over zelforganisatie