3,8 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.

Natuurvisie

De natuur als spiegel voor organisaties: Een nieuwe visie op organiseren.

Natuurvisie verzorgt lezingen, workshops, trainingen en inspiratiewandelingen waarin organisatievraagstukken worden belicht aan de hand van voorbeelden uit de natuur. Natuurvisie staat voor een vernieuwende manier van kijken, een tot de verbeelding sprekende aanpak met verrassende uitkomsten. Een combinatie van leren, ervaren, aandacht en natuur (LEAN). Beleven en verwonderen in een ontspannen setting! Ideaal voor uw teamdag, bedrijfsuitje of ondersteuning bij een verbetertraject.

Belangrijke vraagstukken die aan de orde zijn in organisaties, spelen ook een rol in de natuur. Echter, in tegenstelling tot een organisatie, heeft de natuur al 3,8 miljard jaar de tijd gehad om hiervoor passende oplossingen te vinden. Deze oplossingen wijken soms verrassend af van datgene wat in organisaties gangbaar is. Aan de hand van een op maat samengesteld programma, koppelt Natuurvisie uw specifieke thema’s aan voorbeelden in de natuur. Het gaat hierbij niet om het blindelings kopiëren, maar juist om de vraag hoe voorbeelden belicht kunnen worden vanuit een ander perspectief. Een open blik en een onbevangen manier van kijken, staan garant voor inspirerende perspectieven en oplossingsrichtingen.

Op andere pagina’s van deze website, vindt u een korte uitwerking van mogelijke thema’s en werkvormen. Staat uw thema of gewenste werkvorm hier niet bij, neem dan gerust contact op. De natuur is een bijna onuitputtelijke (bio)inspiratiebron!

 

Lees meer>>

Change the way you look at things
and the things you look at change

Deze quote van Wayne Dryer vormt een van de belangrijkste uitgangspunten van Natuurvisie. Mensen en organisaties uitdagen om op een andere manier (c.q. vanuit de natuur) naar de situatie te kijken. Dat is de reden waarom op alle foto's op de website ogen van dieren prominent in beeld zijn.

Passie in actie

Natuurvisie kenmerkt zich door een actieve houding, inzet, betrokkenheid en het streven de verwachting van de klant te overtreffen. Met gepassioneerde sprekers, begeleiders en trainers maak Natuurvisie, in de taal van de ondernemer, opgedane kennis en vaardigheden direct toepasbaar."

Acht perspectieven op natuurlijk organiseren

 

Wendbaarheid    

 

 Doorsturen naar een vriend