Blog

Verwondering geeft hoop

Geschreven op

De Noordse stern is het dier met de langste migratieroute ter wereld. Per jaar verplaatsen zich ongeveer één miljoen vogels van de Noordpool naar de Zuidpool en terug. Iedere vogel vliegt dan tussen de 70.000 en 90.000 kilometer. Ieder jaar van zijn/ haar ± 30 jarige leven. Ze Lees meer »

Zelfcontrole is goed, vertrouwen is beter

Geschreven op

Hoe weet een vrouwtjes Hop dat het mannetje na het uitkomen van de eieren mee gaat helpen met het voeden van de jongen? Tijdens de balts brengt het mannetje haar eten en geeft dat aan haar. Enerzijds geeft hij daarmee aan dat hij een bekwaam jager is. Lees meer »

Is verantwoordelijkheid te delegeren?

Geschreven op

In de foto zien we de wijze waarop een kudde muskusossen hun jongen verdedigt. Welke gevolgen zou de kudde ondervinden als een eventuele leidster van de kudde moest vertrekken iedere keer als het wolven lukt om een jonge muskusos te pakken? Lees meer »

Het onbekende wordt niet kleiner maar juist groter

Geschreven op

Stel je bent een muis en je klimt langs grasstengels omhoog om de wereld om je heen beter te begrijpen. Hoe hoger je komt, hoe onbekender deze wereld voor je gaat worden. Dat werkt net zo voor de mens en de wetenschap. Lees meer »

Disruptieve marketing in de natuur!

Geschreven op

De functie van marketing is het aantrekken van potentiële klanten, het behouden van bestaande klanten en het verspreiden van je gedachtengoed. Het verleiden tot gewenst gedrag en het creëren van loyale relaties. D Lees meer »

Proactiviteit?

Geschreven op

Homo sapiens sapiens. De wijze onder de wijze mensen. Hoe wijs zijn wij eigenlijk als hersenonderzoekers beweren dat 90 tot 95 procent van ons gedrag onbewust gedrag is? Neurowetenschapper Victor Lamme koppelt dit aan gedachten doordat slechts vijf tot tien procent van on... Lees meer »

Samenspelen is het nieuwe concurreren

Geschreven op

Ongeveer 80% van alle planten op aarde zijn bloemplanten. En dat terwijl ze in evolutionaire tijd slechts zeer kort bestaan. Waarom was deze “disruptieve startup” zo succesvol? Een van de belangrijkste redenen hiervoor was de samenwerking die bloemplanten zijn aangegaan m... Lees meer »

Eco-organisatie

Geschreven op

Een ecosysteem is een functionele eenheid in de natuur. Eenheid door interactie. De leefgemeenschap binnen een ecosysteem is niet alleen zelf-organiserend, veerkrachtig en zelfvoorzienend, zelfs zelf bevorderend. Lees meer »

Maak van veranderen een gewoonte

Geschreven op

Aanstaande donderdag is het jaarcongres leidinggeven aan verandering, waar ik één van de masterclasses mag verzorgen. Het feit dat er een congres over georganiseerd moet worden, impliceert dat veranderen moeilijk is. Velen zijn vooral gevangen door de macht der gewoonte. E Lees meer »

De reis is belangrijker dan het resultaat

Geschreven op

Soms zie je al jaren iets voor je ogen gebeuren en heb je niet door dat het eigenlijk heel raar is. Tijdens de inspiratiewandelingen die ik geef, zie ik het merendeel van de deelnemers genieten. Ze doen enthousiast mee en verwonderen zich over de mogelijke oplossingsricht... Lees meer »

3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.