Blog

Durf te vragen

Geschreven op

Leiderschap is ± 200 miljoen jaar geleden in de natuur spontaan ontstaan. Zonder vooropgezet plan of doel. Deze component van zelforganisatie is zeer succesvol gebleken, aangezien leiderschap inmiddels een belangrijke rol speelt bij een groot aantal diergroepen (inclusief... Lees meer »

Is pubertijd schaalbaar?

Geschreven op

Homo sapiens bestaan als soort nu ± 200.000 jaar. Gemiddeld genomen leeft een zoogdiersoort ongeveer 2 miljoen jaar. Als we de mensheid zouden vergelijken met één mensenleven, dan komen we als mensheid net in de pubertijd. Ke Lees meer »

Kijken zonder woorden

Geschreven op

Door iets wat we zien te voorzien van woorden/ een etiket, stoppen we vaak met kijken. Kijken met woorden is herkennen en toedekken. Juist door het toekennen van woorden aan wat we zien, gaat een deel van de verwondering verloren. Lees meer »

Organisatieontwikkeling volgens het egelprincipe

Geschreven op

Wat kunnen we als organisaties leren van de egel? Niet het egelprincipe van Jim Collins in “Good to great”. De hierin beschreven organisaties bleken achteraf toch iets minder excellent te zijn, net zoals de stekels van de egel geen perfecte bescherming bieden tegen vossen. Het Lees meer »

Democratie in de natuur

Geschreven op

Velen vinden de democratie een verworvenheid van de mensheid. In een directe democratie is, op basis van het gelijkheidsideaal, de voltallige bevolking soeverein. Flamingo’s hebben ook belangrijke beslissingen te nemen, een van de belangrijkste zijnde wanneer voort te pla... Lees meer »

Gelijkheid: een ongewenst ideaal!

Geschreven op

n de natuur is bijna niets gelijk. Zelfs een eeneiige tweeling is uniek. En toch kiezen wij er voor om onze maatschappij in te richten op basis van gelijkheid (of gelijkwaardigheid). Het is zelfs artikel 1 van onze grondwet: Lees meer »

Leerzone versus presteerzone

Geschreven op

Jonge gorilla’s tot een jaar of vier kenmerken zich door een plukje witte haren op de plek waar je bij apen een staart zou verwachten. Op de foto is dat goed te zien. Tevens is te zien dat de jonge gorilla de zilverrug direct aankijkt, hetgeen normaliter wordt opgevat als... Lees meer »

Sturen op resultaat of oorzaak?

Geschreven op

Stel je bent een insecteneter en uit de bloemkelk steekt het achterlijf van deze fruitkever. Je zou je toch twee maal bedenken alvorens er een hapje van te nemen? Maar hoe kan zoiets prachtigs ontstaan? Stuurt het evolutionaire proces op resultaat of op oorzaak? Lees meer »

Meer is niet altijd beter

Geschreven op

Je zou toch zeggen hoe meer sensoren de omgeving scannen, hoe groter je overlevingskansen. Dat zou niet alleen gelden voor machines, maar zeker ook voor organismen. Vandaag blijkt echter uit onderzoek dat auto’s met vier of meer veiligheidssystemen (lees meer sensoren) on... Lees meer »

Survival of the cheaters

Geschreven op

“Survival of the fittest” is een term die bedacht is door de econoom Herbert Spencer. Zelfs in 1864 was de natuur al een spiegel voor organisaties en de maatschappij. Een krantenbericht over recent onderzoek onder in zee levende weekdieren (bijv. sla Lees meer »

3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.