Blog

Voorwaardelijke innovatie

Geschreven op

Evolutionair gezien ben je pas succesvol als je kinderen kinderen hebben gekregen. Er zijn in de natuur vele succesvolle strategieën om dit te bewerkstelligen, hetgeen blijkt uit het feit dat wij ze kunnen observeren. Lees meer »

Goed leiderschap vereist een exit-plan

Geschreven op

Eén van ‘de zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ van Covey is: begin met het einde voor ogen. De vijfde E van goed leiderschap van Joep Schrijvers, ‘Exit’, heeft hier voor mij duidelijk een verdieping aan gegeven. Lees meer »

Pesten is sociaal gedrag

Geschreven op

Het lijkt zo logisch. Een gelijke behandeling van iedere deelnemer in de groep, komt de cohesie binnen de gehele groep ten goede. Zoals Daniel Kahneman goed beschrijft, laat onze automatische, snelle logica ons echter regelmatig verkeerde conclusies trekken. Lees meer »

Vertrouwen vereist afhankelijkheid

Geschreven op

Niemand zal ontkennen dat ‘vertrouwen’ één van de belangrijkste basisvoorwaarden is van samenwerken (of samenspel zoals ik het bij voorkeur noem). Maar wat is nu één van de belangrijkste basisvoorwaarden voor vertrouwen? Lees meer »

Zelfreflectie

Geschreven op

Veel technische en sociale innovaties zijn direct of indirect gebaseerd op voorbeelden uit de natuur. Andersom, waarbij de natuur wordt gebruikt als onderbouwing voor een bepaald (politiek) idealisme (bijv. het sociaal Darwinisme door de Nazi’s) is uiteraard ook veelvul... Lees meer »

Het leven creëert zichzelf

Geschreven op

Het leven is, volgens de evolutietheorie, 3,8 miljard jaar geleden gestart en is sindsdien nooit meer opnieuw begonnen. Volgens de evolutietheorie creëert het leven zichzelf en houdt zichzelf in stand zonder aansturing in de vorm van leiderschap of management. Lees meer »

Memetica

Geschreven op

Memetica is de studie naar de evolutie van cultuur (van een maatschappij of organisatie). De eigenschappen van tot uiting gebrachte ideeën, of memen zoals ze in de mimetica worden genoemd, vormen de basis van deze evolutie. Lees meer »

Darwin awards

Geschreven op

De Iraakse terrorist Khay Rahnajet, had niet genoeg porto op een briefbom gezet. Om die reden kwam de brief bij hem terug "Retour afzender”. Hij opende het pakket en werd opgeblazen. Postume ontving hij hiervoor in 2000 een Darwin award. Zoals de organisatie zelf aangeeft: Lees meer »

Context centraal

Geschreven op

Evolutie is het proces van aanpassen aan een veranderende context. Mocht je op dit proces invloed willen uitoefenen zijn er m.i. drie mogelijkheden (of een combinatie hiervan). Ten eerste zou je iets kunnen leren over de wijze waarop het leven zich aanpast en dit mechanis... Lees meer »

Evolutie misbruikt

Geschreven op

Nu ik LinkedIn weer heb geopend na mijn vakantie, valt me pas op dat bijna ieder artikel “geplande” progressie pretendeert. Steeds vaker wordt hierbij een “evolutionaire” onderbouwing gegeven. Het woord ‘evolutie’ is afgeleid van het Latijnse evolvere en betek... Lees meer »

3,8 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.