Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.

Aanbod/ werkvormen

Veel mensen voelen zich verbonden met de natuur, vinden er rust. Daarnaast stimuleert de natuur de fantasie, creativiteit en daarmee het denken in mogelijkheden. Het met passie vertellen van verhalen over de natuur spreekt dit aan en raakt mensen. Vaak diep genoeg om de opgedane inspiratie om te zetten in een verandering in gedrag. De interactieve werkwijze daagt tevens uit om aan de hand van voorbeelden uit de natuur, nieuwe inzichten te vinden voor eigen dilemma’s, uitdagingen en problemen. De natuur als spiegel voor organisaties! Een tot de verbeelding sprekende aanpak, met vaak verrassende uitkomsten.

Alle verschillende thema's van natuurlijk organiseren zijn in verschillende werkvormen beschikbaar. Op basis van een eerste kennismaking kan de inhoud en tijdsbesteding op maat worden gemaakt. Bij voorkeur voert Natuurvisie deze werkvormen uit in Koninklijke Burgers' Zoo, omdat daar de voorbeelden uit de natuur zelf ervaren kunnen worden. Desgewenst zijn andere locaties ook mogelijk, ook buiten de dierentuin. Beschikbare werkvormen zijn:

Inspiratiewandelingen

Workshops/ masterclasses

Trainingen en spelvormen

Lezingen

Kernwoorden zijn: inspiratie, ontspanning/ plezier, aansprekend, “outside-the-box”, actiegericht, beklijvend en effectief. Daar waar de aanvraag er om vraagt, worden externe partners ingehuurd om de vraag kwalitatief goed in te kunnen vullen.

Lees meer>>

“Het is bijna onmogelijk het nieuwe bewustzijn te beschrijven dat ontstaat wanneer je afstand doet van woorden. Woorden kunnen ervaringen intensiveren, maar ze kunnen ook veel wegnemen. We zien een insect en onmiddellijk vatten we bepaalde kenmerken samen en delen het beest in. En juist door deze verstandelijke kennis gaat een deel van het wonder verloren. Wanneer we eenmaal een etiket hebben geplakt op de dingen om ons heen, kijken we er niet meer zo zorgvuldig naar.”

Jane Goodall

De kern van organiseren is samenwerken: specialiseren en coördineren zodat de opbrengst per persoon omhoog gaat. Organiseren is in feite het aan- en uitzetten van verbindingen. Hiermee kun je allerlei organisaties opbouwen.

Paul Bessems