Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.

Natuurlijk organiseren

Natuurlijk met andere ogen naar de bekende wereld (leren) kijken...

Gerard de Rijke, Adviseur P&O bij 's Heeren Loo

 

De natuur is een zelfsturend, natuurlijk organiserend (eco)systeem. Door het natuurlijk organiserend vermogen overeeft het leven al 3,95 miljard jaar. Sterker nog, het overleeft niet alleen, het floreert! Met een ongekende schoonheid en diversiteit. Er is op aarde namelijk nog nooit zo'n grote soortenrijkdom geweest als nu (de mens is hard op weg hier verandering in aan te brengen). Met andere woorden, het leven is door natuurlijk organiseren bevorderlijk voor het leven. Welke principes liggen aan natuurlijk organiseren ten grondslag? Hoe kunnen we natuurlijk organiseren toepassen binnen onze organisaties?

Zonder de complexiteit van een ecosysteem te kort te willen doen, helpt het om het geheel te simplificeren en te ontrafelen. We kunnen hiervoor gebruik maken van dezelfde thema’s die we gebruiken in onze organisaties. Bijna alle thema's die binnen organisaties aan de orde komen, kennen hun weerschijn in de natuur. Reeds uitgewerkte thema's die als spiegel voor organisaties kunnen dienen zijn o.a.:

Leiderschap

Innovatie/ aanpassen/ organisatieverandering

Samenspel

Zelforganisatie/ zelfsturende teams

Wendbaarheid/ agile

Communicatie en marketing

Duurzaamheid

Cultuur

Ouderenzorg

Lees meer>>

Het leven is nooit opnieuw begonnen. Het leven bouwt voort op wat was, aanvaardt wat is en transformeert naar wat zal zijn. Simpele onderliggende principes resulteren in de complexe werkelijkheid die we om ons heen ervaren.    

 

 

 

Het leven op aarde floreert. De natuur kent namelijk geen problemen, alleen maar oplossingen. Hoe kunnen we de zeggingskracht van de natuur gebruiken om onze organisaties op een natuurlijke wijze te organiseren en ook te laten floreren?

 

Beschikbare werkvormen