Hoe beschrijft de KAM-professional zijn/ haar eigen functie?

Gisteren mocht ik als onderdeel van Het grote kwaliteitscongres ± 50 KAM-professionals een inspiratiewandeling geven over Natuurlijk leiderschap in Koninklijke Burgers' Zoo. Tijdens deze wandeling heb ik deze professionals gevraagd wat ze voor zichzelf als belangrijkste taak zien (zonder het woord kwaliteit te gebruiken). Onderstaand de antwoorden. Een mooi inkijkje.

Naar het overzicht
Natuurlijk organiseren is gebaseerd op werkende voorbeelden voortgekomen uit 3,95 miljard jaar experimenteren

De natuur als spiegel voor mens en organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.