Natuurslijk samenspel met OMWB

Er gaat wat mij betreft weinig boven een mooie gesprek. Dat was vandaag met name te danken aan het MT van OMWB die enthousiast een vertaling maakte van de thema's van Natuurlijk samenspel in Burgers' Bush naar de eigen werkcontext. Een mooie aanzet voor progressie in het samenspel.

Naar het overzicht
3,95 miljard jaar experimenteren resulteert in werkende voorbeelden voor natuurlijk organiseren

De natuur als spiegel voor uw organisatie

 • Aanpassen

  Natuurlijk aanpassen is het primaire proces in de natuur.

 • communicatie

  Natuurlijk communiceren beïnvloedt gedrag.

 • Leiderschap

  Natuurlijk leiderschap is onontbeerlijk, maar kent vele gedaanten.

 • Samenspel

  Natuurlijk samenspel is de belangrijkste stuwende kracht in de natuur.